सजिलो जीवन (एकल तथा सिमित भुक्तानी) बीमा योजना

रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले सावधिक जीवन बीमामा नया आयामका साथ सजिलो जीवन बीमा योजना प्रचलनमा ल्याएकोछ । यो एउटा नाफामा सहभागी हुने सावधिक जीवन बीमा हो । भर्खरै जन्मेको बच्चाको समेत जीवन बीमा गर्न सकिने यो योजनामा तिर्नुपर्ने बीमाशुल्क एकमुष्ठ (एकल बीमाशुल्क) वा सिमित अवधी सम्ममात्र भुक्तानी गरे पुग्छ । न्युनतम रु. ५०,००० देखि माथी जतिसुकै बीमाङ्क कायम गरि जीवन बीमा गर्न सकिने यो योजनामा सावधिक जीवन बीमामा हुने अन्य बिषेशताहरु समेत छन् । यो योजनामा बीमितलाई दुई वटा बिकल्पहरु (Option) प्राप्त हुनेछ जस्मा (क) बीमाशुल्क एकमुष्ठ (एकल बीमाशुल्क) तिरेर अथवा (ख) तल दिएको तालिका अनुसार छोटो अवधी सम्म मात्र तिरेर बीमा अवधीभरि सुरक्षित रहन र उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सघाउनेछ । एकमुष्ठ वा सिमित अवधीसम्म बीमाशुल्क तिर्दा बीमितले बीमाशुल्कमा भारी छुट समेत पाउँदछ ।

बीमाशुल्क भुक्तानी छनौट गर्ने तरिका (बिकल्पहरु)

(क) एकमुष्ठ (एकल बीमाशुल्क)  वा

(ख) सिमित भुक्तानीमा (तालिका अनुसार)

बीमा अवधी (बर्षमा)    :                     १०/१५/२०/२५

बीमाशुल्क भुक्तानी अवधी (बर्षमा)     ५         ५ / १०           ५ / १०/१५           ५/१०/१५/ २०

बिषेशताहरु

जोखिम बहन शुरु हुने अवस्थाः

बीमितको उमेर पछिल्लो जन्म मितिमा ६ बर्ष पुरा भएपछि वा बीमालेख जारी भएको २ बर्ष पुरा भएपछिको बीमालेखको बार्षिकोत्सव मितिमध्ये जुन  पछि छ सो मितिदेखी बीमालेख अन्तर्गतको जोखिम बहन शुरु हुनेछ ।

लाभहरुः

मृत्युलाभः

बीमा अवधिभित्र तर जोखिम बहन शुरु हुनु भन्दा अगाडी बीमित बच्चाको मृत्यु भएमा कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको बीमाशुल्क इच्छाइएको ब्यक्ति कानुनी हकवालाई फिर्ता दिइनेछ ।

बीमा अवधिभित्र जोखिम बहन शुरु भैसके पछि बीमितको मृत्यु भएमा बीमालेखको शर्तहरुको अधिनमा रहि बीमाङ्क रकम र बोनस बराबरको एकमुष्ठ रकम इच्छाइएको ब्यक्ति/कानुनी हकवालाई भुक्तानी दिइनेछ ।

परिपक्वता लाभः

बीमालेख चालु रहि बीमा अवधि समाप्ति मिति सम्म बीमित जीवित रहेमा बीमालेखको शर्तहरुको अधिनमा रहि बीमाङ्क र बोनस बराबरको रकम बीमितलाई भुक्तानी दिइनेछ ।

कर्जाको सुविधा: बीमितलाई रकम आवश्यक परेको खण्डमा बीमा शुरु भएको एक बर्ष (एकल बीमाशुल्क) / सिमित भुक्तनी मा दुई बर्ष पछि कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ । उक्त कर्जाको रकम बढीमा समर्पण मूल्यको ९० प्रतिशत सम्म मात्र हुनेछ ।

यस योजनाका सामान्य शर्तहरुः

न्यूनतम प्रवेश उमेर                                            :               ० बर्ष (अन्तिम जन्म दिवस)

अधिकतम प्रवेश उमेर                                        :               ६५ वर्ष (अन्तिम जन्म दिवस)

न्युनतम समाप्ति उमेर (नाबालकको हकमा)       :               १८ बर्ष (अन्तिम जन्म दिवस)

अधिकतम समाप्ति उमेर                                     :              ७० बर्ष (अन्तिम जन्म दिवस)

बीमा अवधि                                                        :                ५ देखी २५ बर्ष (एकल बीमा योजना)

१०/१५/२०/२५ बर्ष (सिमित भुक्तानी बीमा योजना)

न्यूनतम बीमाङ्क                                                   :               रु. ५०,०००/-

अधिकतम बीमाङ्क                                               :               प्रस्तावकको आयको आधारमा जतिसुकैे

बीमाशुल्क भुक्तानी अवधी                                   :               १/५/१०/१५/२० बर्ष

बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने तरिका                            :               एकल बीमा योजनामा एकमुष्ठ एक पटक

सिमित भुक्तानी बीमा योजनामा बार्षिक

ऐच्छिक सुविधा :

बच्चाको सिमित भुक्तानी बीमा योजनामा

(क) बीमाशुल्क छुट सुविधा (Premium Waiver Benefit, PWB) :  दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारण वा बिरामीको कारणबाट प्रस्तावकको मृत्यु भएमा वा पूर्ण अशक्त/अपाङ्ग भएमा घटना मिति पछि बीमालेख तथा पूरक करार अनुसार बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न नपर्ने गरी बच्चाको उमेर २५ बर्ष पुग्दा सम्म “बीमाशुल्क छुट” सुविधा प्रदान गरिने छ ।

(ख) मासिक आय सुबिधा (Monthly Income Benefit- MIB ) : दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारण वा बिरामीको कारणबाट प्रस्तावकको मृत्यु भएमा   भएमा घटना मिति पछि बीमालेख तथा पूरक करार अनुसार बच्चाको उमेर १६ बर्ष पुग्दासम्म बीमाङ्कको १ प्रतिशतले हुने रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

१८ बर्ष उमेर पुगेका बीमितले बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने अवधीको आधारमा तलका मध्ये सबै वा केही थप गरि लिन सक्ने ऐच्छिक सुविधाहरु :

(क) बीमाशुल्क छुट सुविधा (Premium Waiver Benefit, PWB) : दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारण वा बिरामीको कारणबाट बीमित पूर्ण अशक्त/अपाङ्ग भएमा घटना मिति पछि बीमालेख तथा पूरक करार अनुसार बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न नपर्ने गरी “बीमाशुल्क छुट” सुविधा प्रदान गरिने छ ।

(ख) पूर्ण अशक्तता सुविधा (Total Permanent  Disability Benefit, TPD) : दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारण वा विरामीको कारणबाट बीमित पूर्ण अशक्त/अपाङ्ग भएमा स्थायी अशक्तता सुविधा बराबरको बीमाङ्क रकम निजलाई भुक्तानी गरिनेछ । बीमित १८३ दिन सम्म अशक्त अवस्थामा भए मात्र पूर्ण अशक्त/अपाङ्ग सुविधा वापतको रकम प्राप्त हुनेछ ।

(ग) दुर्घटना मृत्यु भएमा दिइने सुविधा (Accidental Death Benefit, ADB)  दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारणबाट बीमितको १८३ दिनभित्र मृत्यु भएमा बीमालेखमा उल्लेख भए अनुसार दुर्घटना लाभ बराबर बीमाङ्क रकम “दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा दिइने सुविधा” भुक्तानी दिइनेछ ।

नोटः

(क) माथीका ऐच्छिक सुबिधाहरु (Riders) अधिकतम रु. ५०,००,००० (पचास लाख ) सम्म मात्र लिन सकिनेछ ।

(ख) बच्चाको एकल बीमा (Single Premium) योजनामा MIB ऐच्छिक सुबिधा  लिन सकिनेछ   ।

(ग) १८ बर्ष उमेर पुगेका बीमितले एकल बीमाशुल्क (Single Premium)  योजनामा दुर्घटना मृत्यु भएमा दिइने सुविधा  (Accidental Death Benefit, ADB) र पूर्ण अशक्तता (Total  Permanent Disability Benefit, TPD) लिन सकिनेछ तर बीमाशुल्क छुट सुविधा (Premium Waiver Benefit, PWB) लिन आवश्यक छैन भने सिमित भुक्तानी योजनामा माथीका तीन वटै ऐच्छिक सुबिधाहरु थप लिन सकिनेछ ।

यो योजनाका फाइदाहरुः

१. एकल बीमाशुल्क तिरेर वा छोटो अवधी सम्ममात्र बीमाशुल्क तिरेर बीमा अवधीभरि सुरक्षित

रहन सकिने ।

२. एकमुष्ठ वा सिमित अवधीसम्म मात्र बीमाशुल्क तिर्दा बीमाशुल्कमा भारी छुट पाईने ।

३. लामो समयसम्म बीमाशुल्क तिरिरहने झण्झटबाट उन्मुक्ति पाइने ।

४. न्यूनतम रु. ५०,०००/-  देखी माथी आय श्रोतको आधारमा जतिपनि बीमाङ्क कायम गरि

बीमा गर्न सकिने ।

५. बच्चाको समेत बीमा गर्न सकिने ।

६. बीमितलाई आवश्यक परेको खण्डमा  समर्पण मुल्यको  ९० प्रतिशत सम्म कर्जा लिन सकिने ।

७. सिमित अवधी भुक्तानीमा ऐच्छिक सुबिधा अन्तर्गत बच्चाको बीमामा बीमाशुल्क छुट सुविधा

र मासिक आय सुबिधा तथा अन्यको हकमा बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने अवधीको आधारमा

दुर्घटना मृत्यु लाभ, बीमाशुल्क छुट लाभ र स्थाई पुर्ण असक्तता लाभ मध्ये सबै वा केही थप

गरी लिन सकिने ।

८. हरेक उमेर समुहका लागी उपयुक्त योजना ।

९. आयकर लाभको सुबिधा रहेको ।