रिलायबल उच्च शिक्षा जीवन बीमा योजना

रिलायबल उच्च शिक्षा जीवन बीमा योजना

रिलायबल उच्च शिक्षा जीवन बीमा योजना एउटा उत्कृष्ट किसिमको मुनाफामा सरिक हुने बाल सावधिक जीवन बीमा हो ।अभिभावकले आफनो बालबालिकाको सुनिश्चित भविष्य तथा स्वदेश तथा विदेशमा उच्च शिक्षाको लागि यो योजना खरिद गर्न सक्दछन् ।यस जीवन बीमा योजना खरिद गर्न अधिकतम १५ वर्ष सम्म उमेर भएका बच्चाहरुको लागि उपयोगी हुनेछ । कम्पनीले यस योजना अन्तर्गत बीमितको हितको लागि रु.५० प्रति हजार बीमाङ्कमा शुरुवाती बोनस दर कायम गरेको छ । यस योजनाका प्रमुख विशेषतहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।

विशेषताहरु

न्यूनतम बीमाङ्क                                    :  रु.५०,०००

अधिकतम बीमाङ्क                               :  प्रस्तावकको आम्दानीको आधारमा

न्यूनतम प्रवेश उमेर                             :  ० वर्ष

अधिकतम प्रवेश उमेर                       :  १५ वर्ष

न्यूनतम बीमा अवधि                           :  १० वर्ष

अधिकतम बीमा अवधि                      :  २५ वर्ष

अधिकतम बीमा समाप्ती उमेर         :  २५ वर्ष

बीमाशुल्क भुक्तानी तरिका               :  वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक र मासिक

 

ठूलो बीमाङ्कमा हुने छुट

बीमाङ्क   छुट प्रति हजार बीमाङ्कमा

२,००,००० देखि ७,९९,०००              रु.४

८,००,००० देखि माथि                     रु.५.५

 

बीमाशुल्क भुक्तानी तरिका (अर्धवार्षिक, त्रैमासिक र मासिक) को आधारमा बीमाशुल्कमा थप शुल्क लाग्नेछ ।

 

जोखिम प्रारम्भ मिति

बीमा प्रारम्भ भएको मितिले २ वर्ष पछि वा बीमित (बच्चा) को उमेर ६ वर्ष पूरा भएपछिको बीमालेखको वार्षिकोत्सव मिति मध्ये जुन घटना पछि घट्छ सो मिति देखि बीमालेख अन्तर्गत जोखिम प्रारम्भ हुनेछ ।

भु्क्तानी पाउने अवस्था

i) बीमा समाप्त मितिसम्म बीमित जीवित रहेमा बीमालेखको शर्तहरुको अधिनमा रहि उक्त मितिमा बीमाङ्क रकम र नियमानुसारको बोनस एकमुष्ट भुक्तानी दिइनेछ ।

ii) जोखिम प्रारम्भ हुनु अगाडि बीमितको कथमकदाचीत मृत्यु भएमा ऐच्छिक सुविधाको लागि तिरेको शुल्क बाहेक अन्य सम्पूर्ण बीमाशुल्क प्रस्तावक/कानूनी संरक्षकलाई एकमुष्ट फिर्ता गरिने छ ।

iii)  जोखिम प्रारम्भ भएपछि बीमा अवधि भित्र बीमितको कथमकदाचीत मृत्यु भएमा बीमालेखको शर्तहरुको अधिनमा रही बीमाङ्क रकम र नियमानुसारको बोनस एकमुष्ट भुक्तानी दिइनेछ ।

अतिरिक्त लाभहरु (प्रस्तावकको लागि)

१. बीमाशुल्क छुट सुविधा (Premium Waiver Benefit, PWB )

बीमालेख चालु रहेको अवस्थामा प्रस्तावकको कथमकदाचीत मृत्यु अथवा दुर्घटना वा बिरामीको कारणबाट स्थायी अपाङ्ग वा अशक्त भएमा त्यस्तो घटना घटेको मितिदेखि बीमितको उमेर १६ वर्ष पूरा नभए, सम्मको अवधिको लागि बीमाशुल्क भुक्तानीमा छुट प्रदान गरिनेछ ।

२. मासिक आय सुविधा (Monthly Income Benefit, MIB)

बीमालेख चालु रहेको अवस्थामा प्रस्तावकको मृत्यु भएमा प्रत्येक महिना बीमित (बच्चा)लाई मासिक आय बापत बीमाङ्कको १% रकम बीमितको उमेर १६ वर्ष पूरा नभएसम्म प्रदान गरिनेछ ।