रिलायबल सावधिक जीवन बीमा योजना

रिलायबल सावधिक जीवन बीमा योजना

रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लि. देशका लब्ध प्रतिष्ठित, अर्थशास्त्री, बैंकर, ब्यवसायीद्धारा प्रर्बद्धित जीवन बीमा कम्पनी हो । यस कम्पनीले व्यक्ति सुहांउदो विभिन्न किसिमको नयाँ नयाँ जीवन बीमा योजनाहरुलाई जनमानसमा बिक्री गर्ने र देशभरि नै आफ्नो उपस्थिती जनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

रिलायबल सावधिक जीवन बीमा योजनाका विशेषताहरु
 न्यूनतम बोनस दर रु. ५० प्रति हजार
 ऐच्छिक सुविधामा बिरामी (sickness) को कारणबाट अशक्त÷अपाङ्ग भएमा दिइने सुविधाहरु समावेश हुने ।
 न्यूनतम प्रवेश उमेर : १६ बर्ष
 अधिकतम प्रवेश उमेर : ६५ वर्ष
 न्यूनतम बीमा अवधि : ५ वर्ष
 अधिकतम बीमा अवधि : ५४ वर्ष
 बीमाशुल्क भुक्तानी तरिका : वार्षिक/अर्ध–वार्षिक/त्रैमासिक
 न्यूनतम बीमाङ्क : रु. ५०,०००/–
 अधिकतम बीमाङ्क :  प्रस्तावकको आय, पेशा, स्वास्थ्यको अवस्थामा निर्भर रहने

बीमाङ्क अनुसार पाईने छुटहरुः

बीमाङ्क बीमाशुल्क दरमा छुट
रु. ५,००,००० देखी  रु.७,९९,०००  रु. २.००
रु. ८,००,००० र सो भन्दा माथि   रु. ३.००

ऐच्छिक सुविधा :

दुर्घटना वा बिरामी (sickness) को कारण बाट पुर्ण अशक्त/अपाङ्ग भएमा दिइने सुविधाहरु:

दुर्घटना’को परिभाषाः यसमा दुर्घटना भन्नाले प्रत्यक्ष रुपले बाहिरी, देखिने तथा जोडदार माध्यमबाट आकस्मिक रुपमा भएको नराम्रो घटना सम्झनुपर्छ ।
(क) बीमाशुल्क छुट सुविधा (Premium Waiver Benefit, PWB) :
दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारण वा बिरामीको कारणबाट बीमित पूर्ण अशक्त/पाङ्ग भएमा घटना मिति पछि बीमालेख तथा पूरक करार अनुसार बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न नपर्ने गरी “बीमाशुल्क छुट” सुविधा प्रदान गरिने छ ।
(ख) पूर्ण अशक्त सुविधा  (Total Disable Benefit, TDB) :
दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारण वा विरामीको कारणबाट बीमित पूर्ण अशक्त/अपाङ्ग भएमा स्थायी अशक्त सुविधा रकम बराबरको बीमाङ्क रकम निजलाई भुक्तानी गरिनेछ । बीमित १८३ दिन सम्म अशक्त अवस्थामा भए मात्र पूर्ण अशक्त÷अपाङ्ग सुविधा वापतको रकम प्राप्त हुनेछ ।
(ग) दुर्घटना मृत्यु भएमा दिइने सुविधा (Accidental Death Benefit, ADB) :
दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारणबाट बीमितको १८३ दिनभित्र मृत्यु भएमा यस करारमा उल्लेख भए अनुसार दुर्घटना लाभको बराबर रकम बीमाङ्क रकम बराबर “दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा दिइने सुविधा” भुक्तानी दिइनेछ ।

नोटः  यी माथीका ऐच्छिक सुबिधाहरु ९च्ष्मभचक० अधिकतम रु. ५०,००,००० (पचास लाख ) सम्म मात्र लिन सकिनेछ ।
बीमाङ्क रकम भुक्तानी दिने अवस्था ः
बीमालेख चालु रहि बीमा अवधि समाप्ति मिति सम्म बीमित जीवित रहेमा बीमालेखको शर्तहरुको अधिनमा रही उक्त मितिमा बीमाङ्क र बोनस रकम भुक्तानी दिइनेछ । बीमा समाप्ति हुने मिति अगावै बीमितको मृत्यु भएमा बीमालेखको शर्तहरुको अधिनमा रही बीमाङ्क र नियमानुसारको बोनस भुक्तानी दिइनेछ ।

कर्जाको सुविधा :
बीमितलाई रकम आवश्यक परेको खण्डमा (न्युनतम दुई बार्षिक किस्ता भुक्तानी हुनुपर्ने) बीमकबाट बीमालेख धितोमा राखी कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ । उक्त कर्जाको रकम बढिमा समर्पण मूल्यको ९० प्रतिशत र घटीमा रु. १,०००/– (रु. एक हजार) सम्म मात्र हुनेछ ।