सुलभ जीवन बीमा योजना

रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले सुलभ जीवन बीमा योजना प्रचलनमा ल्याएकोछ । यो एउटा नाफामा सहभागी हुने सावधिक जीवन बीमा हो । भर्खरै जन्मेको बच्चाको समेत जीवन बीमा गर्न सकिने यो योजनामा सावधिक जीवन बीमामा हुने अन्य बिषेशताहरु समेत छन् । यो योजनाले बीमितलाइ बचत गरि सुरक्षित रहन सघाउनेछ ।

बिषेशताहरु

जोखिम बहन शुरु हुने अवस्थाः

बीमितको उमेर बर्ष नपुगेको अवस्थामाः

बीमितको उमेर पछिल्लो जन्ममिति (Last Birthday) मा ६ बर्ष पुरा भएपछि वा बीमालेख जारी भएको २ बर्ष पुरा भएपछिको बीमालेखको बार्षिकोत्सव मिति मध्ये जुन घटना पछि घट्छ सो मितिदेखि बीमालेख अन्तर्गतको जोखिम बहन शुरु हुनेछ ।

बीमितको उमेर बर्ष पुगेको अवस्थामाः

बीमितको उमेर ६ बर्ष पुरा भई ७ बर्ष लागेको अवस्थामा बीमालेख अन्तर्गतको जोखिम बहन तत्काल शुरु हुनेछ ।

लाभहरुः

मृत्युलाभः

बीमा अवधिभित्र तर जोखिम बहन शुरु हुनु भन्दा अगाडी बीमित बच्चाको मृत्यु भएमा कम्पनीलाइ भुक्तानी गरेको बीमाशुल्क इच्छाइएको ब्यक्ति/कानुनी हकवालाई फिर्ता दिइनेछ ।

बीमा अवधिभित्र जोखिम बहन शुरु भैसके पछि बीमितको मृत्यु भएमा बीमालेखको शर्तहरुको अधिनमा रहि बीमाङ्क रकम र बोनस बराबर एकमुष्ठ रकम इच्छाइएको ब्यक्ति/कानुनी हकवालाई भुक्तानी दिइनेछ ।

परिपक्वता लाभः

बीमालेख चालु रहि बीमा अवधि समाप्ति मिति सम्म बीमित जीवित रहेमा बीमालेखको शर्तहरुको अधिनमा रही बीमाङ्क र बोनस बराबर रकम बीमितलाई भुक्तानी दिइनेछ ।

कर्जाको सुविधा  :  बीमितलाई रकम आवश्यक परेको खण्डमा कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ । उक्त कर्जाको रकम बढीमा समर्पण मूल्यको ९० प्रतिशत सम्म मात्र हुनेछ ।

यस योजनाका सामान्य शर्तहरुः

न्यूनतम प्रवेश उमेर                   :               ० बर्ष

अधिकतम प्रवेश उमेर               :               ६५ वर्ष

न्यूनतम बीमा अवधि                  :               ५ वर्ष

अधिकतम बीमा अवधि              :               ५४ वर्ष

अधिकतम परिपक्वता उमेर        :               ७० बर्ष

न्युनतम परिपक्वता उमेर            :               १८ बर्ष

न्युनतम बीमाशुल्क                    :               रु. २,५००/–

न्यूनतम बीमाङ्क                         :               रु. २००,०००/–

अधिकतम बीमाङ्क                     :               प्रस्तावकको आयको आधारमा जतिसुकै

बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने तरिका  :               बार्षिक/अर्ध–बार्षिक/त्रैमासिक/मासिक

ऐच्छिक सुविधा :

१८ बर्ष उमेर पुगेका बीमितले लिन सक्ने ऐच्छिक सुविधाहरु :

(क) बीमाशुल्क छुट सुविधा (Premium Waiver Benefit, PWB) दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारण वा बिरामीको कारणबाट बीमित पूर्ण अशक्त/अपाङ्ग भएमा घटना मिति पछि बीमालेख तथा पूरक करार अनुसार बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न नपर्ने गरी “बीमाशुल्क छुट” सुविधा प्रदान गरिने छ ।

(ख) पूर्ण अशक्तता सुविधा (Total Disable Benefit, TDB) दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारण वा विरामीको कारणबाट बीमित पूर्ण अशक्त/अपाङ्ग भएमा स्थायी अशक्तता सुविधा बराबरको बीमाङ्क रकम निजलाई भुक्तानी गरिनेछ । बीमित १८३ दिन सम्म अशक्त अवस्थामा भए मात्र पूर्ण अशक्त÷अपाङ्ग सुविधा वापतको रकम प्राप्त हुनेछ।

(ग) दुर्घटना मृत्यु भएमा दिइने सुविधा (Accidental Death Benefit, ADB) दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारणबाट बीमितको १८३ दिनभित्र मृत्यु भएमा बीमालेखमा उल्लेख भए अनुसार दुर्घटना लाभ बराबर बीमाङ्क रकम “दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा दिइने सुविधा” भुक्तानी दिइनेछ ।

नोटः माथीका ऐच्छिक सुबिधाहरु (Riders) अधिकतम रु. ५०,००,०००/- (पचास लाख ) सम्म मात्र लिन सकिनेछ ।

यो योजनाका फाइदाहरुः

१. सानो सानो बचतबाट सुरक्षित रहन सकिने ।

२. न्यूनतम रु. २,००,०००/– देखी माथी आय श्रोतको आधारमा जतिपनि बीमाङ्क कायम गरि बीमा गर्न सकिने ।

३. सावधिक जीवन बीमा अन्तर्गत बच्चाको समेत बीमा गर्न सकिने ।

४. बीमितलाई आवश्यक परेको खण्डमा बढीमा समर्पण मुल्यको ९० प्रतिशत सम्म कर्जा लिन सकिने ।

५. ऐच्छिक सुबिधा अन्तर्गत दुर्घटना मृत्यु लाभ बीमाशुल्क छुट लाभ र स्थाई पुर्ण असक्तता लाभ थप गरी लिन सकिने ।

६. हरेक उमेर समुहका लागी उपयुक्त योजना ।

७. कर लाभको सुबिधा रहेको ।